top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Ek Vergi

Sayı : TEPE-2023/71 12.04.2023

Konu : Ek Vergi


SİRKÜLER 2023-71


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13.04.2023 tarihinde 7440 Sayılı Kanun Kapsamında, Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Hesaplanan Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Hazırlanan 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Resmî Gazetede Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilen tebliği ile;


12/3/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;


– Ek verginin mükellefleri,


– Ek verginin konusu,


– Vergiden muaf olanlar ile verginin konusuna girmeyen istisna ve indirimler,


– Verginin hesaplanması, beyanı ve ödenmesi hususları başta olmak üzere ek verginin uygulamasına yönelik örneklere yer verilmiştir.


Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/7440/7440_Te b_Tas_SeriNo3.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.

Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

3 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page