top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Elektronik Tebligat

Sayı : TEPE-2022/123 23.12.2022 Konu : Elektronik TebligatSİRKÜLER 2022-123213 sayılı Vergi Usul Kanunun Elektronik Ortamda Tebligat başlıklı 107/A maddesinde;


(Ek: 23/7/2010-6009/7 md.) Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93’üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.


(Ek fıkra: 27/3/2015-6637/5 md.) Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.


Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Hükümleri yer almaktadır.


Bu hükümler uyarınca yapılacak olan e-tebligatlar hakkında bilgi sahibi olunabilmesi için etebligat sistemine kayıtlı olan SMS numaralarının ve e-posta adreslerinin geçerli olup olmadığının kontrol edilmesi, telefon numarası veya e-posta adresinde değişiklik olması halinde ise gecikmeden gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. İsteyen mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden “ E-TEBLİGATLARIM” bölümünde bilgilendirme mesajlarının gönderileceği iletişim bilgilerini güncelleyebilirler.


Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı bilgilere https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat adresinden ulaşmak mümkündür


Önemli Not: Yayınlamış olduğumuz bu sirküler bilgilendirme amacına yönelik olup, asıl olan yukarıda link adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullanılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

11 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page