top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıNizam Ergün

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Sayı : TEPE-2023/172 19.12.2023

 Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


SİRKÜLER 2023-172


19.12.2023 tarih ve 32404 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanarak 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;


MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”


MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Yapılan bu düzenleme uyarınca 01.01.2024 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat listeleri asılacak ve konulacaktır.Bilgilerinize sunulur.


Söz konusu düzenleme ve daha ayrıntılı açıklamalara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşmak mümkündür.


Önemli Not adresi verilen ve bu adresten ulaşılacak yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla resmi işlerde kullnılamaz. Aksi takdirde hukuki sonuçlarından müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. `

1 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page